Tel. +48 87 629 02 00, sekretariat@pup.elk.pl

rss

Sprzedawca...

operator koparki gąsienicowej...

hydraulik...

pracownik produkcji-robotnik mag...

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków

Nabór wniosków

Termin składania wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zostaje przedłużony do 17 paździenika 2014 roku.

Zapraszamy pracodwaców do składania wniosków.

więcej >>>

środa, 15.10.2014 11:41

Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach

Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach

Od 15 do 24 października 2014 roku w tut. Urzędzie odbędą się spotkania w ramach „Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach”, które mają na celu upowszechnienie informacji o dodatkowych instrumentach pomocy osobom bezrobotnym do 30 roku życia oraz nowych formach wsparcia dla pracodawców.

więcej >>>

wtorek, 14.10.2014 11:54

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Ogłoszenie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ełk ogłasza nabór wniosków pracodawców ubiegających się o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

więcej >>>

piątek, 19.09.2014 08:50

Giełda pracy

Giełda pracy

Giełda pracy w dniu 04 sierpnia 2014 r.

więcej >>>

środa, 30.07.2014 10:46

Giełda pracy

Giełda pracy

Giełda pracy w dniu 01 sierpnia 2014 r.

więcej >>>

środa, 30.07.2014 10:41

Nabór wniosków

Nabór wniosków

Nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

więcej >>>

wtorek, 29.07.2014 13:57

Bony stażowe i szkoleniowe.

Bony stażowe i szkoleniowe.

Informujemy, iż  Urząd pozyskał  środki finansowe na przyznanie 50 bonów stażowych i 50 bonów szkoleniowych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Okres ważności  bonów wynosi jeden miesiąc.
Osoby bezrobotne spełniające kryteria zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta.

więcej >>>

czwartek, 03.07.2014 10:34

Giełda pracy w dniu 23 czerwca 2014 r.

Giełda pracy w dniu 23 czerwca 2014 r.

Adresaci: bezrobotni i poszukujący pracy.
Giełda dotyczy ofert pracy na stanowiska:kierownik sklepu, magazynier – sprzedawca, sprzedawca, kasjer – sprzedawca.
Liczba miejsc pracy: 78
Miejsce przeprowadzenia Giełdy: PUP Ełk
Nazwa pracodawcy:MARCPOL 02-665 Warszawa, praca w Ełku
Dokumenty jakie należy ze sobą przynieść: CV
Dodatkowe informacje:Osoby zainteresowane udziałem w Giełdzie proszone są o wcześniejszy kontakt z pośrednikiem pracy w celu wpisania się na listę uczestników.

więcej >>>

poniedziałek, 16.06.2014 12:16

Informacja o wstrzymaniu naboru na szkolenia grupowe!

Informacja o wstrzymaniu naboru na szkolenia grupowe!

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, szkolenia grupowe planowane w II półroczu 2014 roku nie odbędą się.

Nabór na poniższe szkolenia został wstrzymany:


LIPIEC
Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – 15 osób

SIERPIEŃ
Opiekun osób zależnych z prawem jazdy kat. B – 10 osób
Palacz co z uprawnieniami E1- 10 osób

WRZESIEŃ
Kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C -10 osób

Podstawy księgowości komputerowej – 15 osób

PAŹDZIERNIK
Kierowca wózków jezdniowych + bezpieczna wymiana butli – 15 osób

Sprzedawca –fakturzysta – 10 osób

LISTOPAD
Prawo jazdy kat. E – 10 osób

więcej >>>

piątek, 13.06.2014 14:29

Informacje dot. profili pomocy

Informacje dot. profili pomocy

Zgodnie a art. 33 ust. b  Ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy z dnia  20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz. 674 z póź. zm.) począwszy od dnia 27.05.2014r. każdej osobie bezrobotnej zostanie ustalony „ profil pomocy” który wyznaczy właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres pomocy zgodnej z ustawą.

Ustawa wprowadza trzy profile pomocy osobom bezrobotnym: profil pomocy I, przewidziany dla osób aktywnych, profil pomocy II, przewidziany dla osób wymagających wsparcia i profil pomocy III, dla osób oddalonych od rynku pracy.
Przy ustalaniu profilu pomocy zostanie dokonana analiza sytuacji bezrobotnego, która uwzględnia szanse osoby bezrobotnej do wejścia  lub powrotu na rynek pracy  oraz gotowość do podjęcia pracy.

Możliwość skorzystania z form pomocy dla poszczególnych profili  określonych ustawą uzależniona jest od   wcześniejszych ustaleń z doradcą klienta w ramach Indywidualnego Planu Działania oraz dostępnych środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

Z uwagi na rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych na rok 2014, obecnie nie istnieje możliwość skorzystania z nowych form pomocy przewidzianych w nowelizacji ustawy.

W przypadku gdyby Urząd pozyskał dodatkowe środki finansowe  będzie na bieżąco informował  Państwa o możliwości skorzystania z wszelkich dostępnych  form pomocy .

więcej >>>

piątek, 30.05.2014 09:22

Strona:

Menu

Informacje dla bezrobotnych

Informacje dla pracodawców