Tel. +48 87 629 02 00, sekretariat@pup.elk.pl

rss

Krawiec...

operator maszyn profilujących...

Przedstawiciel handlowy...

kierowca samochodu cięzarowego ...

AKTUALNOŚCI

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. (PIT – 11)

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. (PIT – 11)

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA w 2014 r.

Od dnia 26.01.2015 r. w siedzibie Urzędu (stanowisko na sali obsługi interesantów) można odebrać Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014 (PIT–11).

więcej >>>

piątek, 23.01.2015 09:38

Pit 11/2014

Pit 11/2014

Informacje o dochodach za rok 2014 dla osób bezrobotnych z prawem do zasiłku będą drukowane od stycznia 2015r.

więcej >>>

czwartek, 11.12.2014 09:08

Brak środków

Brak środków

Z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych od dnia 07.11.2014 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o wydanie bonu szkoleniowego oraz wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

więcej >>>

piątek, 07.11.2014 14:34

Informacja

Informacja

Z uwagi na brak środków finansowych w roku bieżącym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji staży oraz prac interwencyjnych do odwołania.

więcej >>>

środa, 29.10.2014 11:13

Nabór wniosków

Nabór wniosków

Termin składania wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zostaje przedłużony do 17 paździenika 2014 roku.

Zapraszamy pracodwaców do składania wniosków.

więcej >>>

środa, 15.10.2014 11:41

Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach

Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach

Od 15 do 24 października 2014 roku w tut. Urzędzie odbędą się spotkania w ramach „Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach”, które mają na celu upowszechnienie informacji o dodatkowych instrumentach pomocy osobom bezrobotnym do 30 roku życia oraz nowych formach wsparcia dla pracodawców.

więcej >>>

wtorek, 14.10.2014 11:54

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Ogłoszenie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ełk ogłasza nabór wniosków pracodawców ubiegających się o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

więcej >>>

piątek, 19.09.2014 08:50

Giełda pracy

Giełda pracy

Giełda pracy w dniu 04 sierpnia 2014 r.

więcej >>>

środa, 30.07.2014 10:46

Giełda pracy

Giełda pracy

Giełda pracy w dniu 01 sierpnia 2014 r.

więcej >>>

środa, 30.07.2014 10:41

Nabór wniosków

Nabór wniosków

Nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

więcej >>>

wtorek, 29.07.2014 13:57

Strona:

Menu

Informacje dla bezrobotnych

Informacje dla pracodawców